Dostawa

1. Zamówienia na nasze produkty przyjmujemy 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę.
2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) paczkomat,
c) przesyłka kurierska pobraniowa.
3. Koszt dostawy:
a) przesyłka kurierska – 16 zł,
b) paczkomat – 11 zł,
c) przesyłka kurierska pobraniowa – 20 zł
d) koszt dostawy Produktów poza granice Polski wyceniany jest indywidualnie.
4. Zamówienia są nadawane do Klienta przeważnie w przeciągu 1 dnia roboczego (liczonego od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy).
5. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.


Zwroty

1. Klient może w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży – dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Towar należy odesłać na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz formularz zwrotu, dostępny TUTAJ -> FORMULARZ ZWROTU. Formularz zwrotu można także wysłać na adres mailowy: info@littlejohn.pl. Formularz zwrotu może zostać pobrany ze Strony, bądź stanowić dowolne inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki).
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwrotu towaru, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.


Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

w domenie

 www.littlejohn.pl

art. 1

Informacje ogólne

 1. Operatorem strony www.littlejohn.pl (zwanej także Stroną) jest THE Paulina Szata (zwana dalej także Operatorem), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.
 2. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:

– zapisywanych w logach serwera WWW;

– zapisywanych w danych Google Analitycs;

– zapisywanych w formularzach;

– zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

Art. 2

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

 

Art. 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części pkt II niniejszej polityki.
 2. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony.
 3. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie niniejszej Strony.

 

 

art. 4.

Gromadzenie danych

 1. Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.
 2. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
 • adres IP
 • nazwa stacji klienta
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku, gdy jest to możliwe,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
 1. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
 2. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

art. 5

Google Analitycs

 1. Operator korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w MountainView w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby.
 2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

 

art. 6

Formularze

 1. Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.
 2. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer budynku, numer telefonu w celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. reklamacji, zapisu do newslettera i kontaktu handlowego i
  marketingowego.
 3. W przypadku, gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy użytkownik przez wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdujące się na podstronie https://littlejohn.pl/informacje/#regulamin Operator archiwizuje oświadczenie o otrzymaniu tych informacji.
 4. Dane określone w ust. 2 powyżej będą przechowywane przez czas niezbędny
  do podjęcia i ewentualnie kontynuowania określonej czynności. Natomiast w przypadku czynności
  dokonanych na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody, dane określone w ust. 2 powyżej
  będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody.

 

art. 7

Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.
 2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
 5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
 6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

 

art. 8

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

 1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

 

art. 9

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewall’a jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
 3. W przypadku zmiany przez Operatora niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.


Reklamacje

1.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Formularz reklamacyjny dostępny jest tutaj -> FORMULARZ REKLAMACJI
2.W przypadku reklamacji należy odesłać towar na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
3.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
5.Jeśli reklamacja zostanie uznana, uszkodzony towar zostanie wymieniony na nowy/naprawiony. Jeśli naprawa, bądź wymiana nie będzie możliwa (ze względu na wyczerpanie się asortymentu) Klientowi zostanie zaproponowany podobny towar lub zwrot równowartości ceny.
6.Reklamacji nie podlega odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opis sposobu prania znajduje się na metkach załączonych do produktów).


Czas realizacji zamówień

Zamówienia są nadawane do Klienta w przeciągu 1-3 dni roboczych (liczone od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy).


Regulamin

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.littlejohn.pl

Usługodawca: The Paulina Szatałowicz / jednoosobowa działalność gospodarcza / Głębocka 9b/33, 03-287 Warszawa / NIP 5110265498 / nr konta mBank: 33 1140 2004 0000 3902 7868 9931

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów 511780497

________________

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@littlejohn.pl

§ 1 

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej: „Regulamin”.

2. Klient – osoba  fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą  fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określony w §1 niniejszego Regulaminu.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy dalej: „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.littlejohn.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.littlejohn.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy Little John (www.littlejohn.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są wykonane z zachowaniem należytej staranności.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Klient powinien używać Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci powinny używać Towarów tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 3

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.littlejohn.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/social media/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę̨ internetową można składać 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz zaakceptuje formularz i go wyśle.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. Towar z oferty regularnej jest wysyłany w opcji „za pobraniem”. Opcja „za pobraniem” nie dotyczy towarów wykonywanych na specjalne zamówienie.

§ 4

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link ”Dostawa”.

§ 5

Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia dowód zakupu (paragon).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Płatność za pośrednictwem płatności elektronicznych można wykonać z następujących systemów bankowych: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ BankCiti Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe oraz przez operatorów następujących kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

2. Termin 14-dniowy wskazany w ust. 1 liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy.

3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia Konsumenta w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Usługodawcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar w stanie nienoszącym znamion użytkowania czy zniszczenia należy zwrócić na adres Usługodawcy .

7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.

8. Prawo zwrotu nie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej tj. Towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7

Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym według instrukcji w zakładce „Reklamacje”.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w punktach powyższych, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Sklep www.littlejohn.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień.

2. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta w przypadku rozliczeń oraz, jeśli dotyczy, numer NIP i nazwę oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Administratorem danych osobowych jest The Paulina Szatałowicz /jednoosobowa działalność gospodarcza/ ul. G`łębocka 9B/33/ 03-287 Warszawa NIP 5110265498

4. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zakupy na stronie oraz realizacje zamówienia.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe są przekazywane w celu realizacji umów zawieranych poprzez sklep naszym podwykonawcom czyli dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, podwykonawcom towarów nie wyprodukowanych bezpośrednio dla marki LittleJohn, księgowych oraz firmom kurierskim. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi google analytics, facebook. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

§ 9

Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).