[/collapse_section]

Wymiany

1. Klient może dokonać wymiany towaru.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Towar należy odesłać na adres: THE Paulina Szatałowicz, ul. Głębocka 9B/33, 03-287 Warszawa, z dopiskiem: Little John.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz formularz wymiany, dostępny TUTAJ -> FORMULARZ WYMIANY. Formularz wymiany można także wysłać na adres mailowy: info@littlejohn.pl. Formularz wymiany może zostać pobrany ze Strony, bądź stanowić dowolne inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Wymieniany produkt nie może nosić śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki).
6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu wymienianego ponosi Klient. Koszt wysyłki towaru wymienionego ponosi Sprzedający.